:: คติสอนใจและคำคมจากวัดสยามินทร์มังคลาราม >> โกรธคือโง่ โมโหคือบ้า คนมีธรรมะในจิตใจย่อมระงับความโกรธและความโมโหไว้ได้ | วันนี้คุณได้ทำความดีแล้วหรือยัง ? ถ้ายัง...ฝึกทำความดีวันละหนึ่งเรื่อง ในหนึ่งปี คุณจะทำความดีได้สามร้อยกว่าเรื่อง ! | ความสุขที่เกิดจากการสนองตอบกิเลสตัณหา เป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืน...ความสุขที่ยั่งยืนคือ ความสุขที่เกิดจากการที่ เราสามารถ ระงับกิเลสจากความอยากได้อยากมี ที่ไม่จำเป็น ต่อการดำรงชีพ ... ::
Bookmark and Share Add to Favorites  
ข้อมูลเพิ่มเติม

รวมบทความธรรมะ

ความหมายของ ธูป เทียน ดอกไม้
ความหมายของ ธูป เทียน ดอกไม้
  ..เกิดเป็น เปรต เพราะปากเสีย...
..เกิดเป็น เปรต เพราะปากเสีย...
50 ข้อคิดดีๆ ต่อมุมมองชีวิต
50 ข้อคิดดีๆ ต่อมุมมองชีวิต
 การภาวนาคืออะไร ?
การภาวนาคืออะไร ?
มรรค 8
มรรค 8
 นั่งวิปัสสนา
นั่งวิปัสสนา
 บาปอยู่ที่เราไม่รู้จักพอ
บาปอยู่ที่เราไม่รู้จักพอ
 มีสติ มีสุข มีทางออก
มีสติ มีสุข มีทางออก
 ทางแก้ปัญหาชีวิต และดับทุกข์
ทางแก้ปัญหาชีวิต และดับทุกข์
 บ้าน....ที่ปลอดภัย
บ้าน....ที่ปลอดภัย
 การเข้าถึงนิพพาน
การเข้าถึงนิพพาน
 ธาติแท้....ของความรัก
ธาติแท้....ของความรัก
Page :  1 2
[ next>> ]  [ Last ]