:: คติสอนใจและคำคมจากวัดสยามินทร์มังคลาราม >> โกรธคือโง่ โมโหคือบ้า คนมีธรรมะในจิตใจย่อมระงับความโกรธและความโมโหไว้ได้ | วันนี้คุณได้ทำความดีแล้วหรือยัง ? ถ้ายัง...ฝึกทำความดีวันละหนึ่งเรื่อง ในหนึ่งปี คุณจะทำความดีได้สามร้อยกว่าเรื่อง ! | ความสุขที่เกิดจากการสนองตอบกิเลสตัณหา เป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืน...ความสุขที่ยั่งยืนคือ ความสุขที่เกิดจากการที่ เราสามารถ ระงับกิเลสจากความอยากได้อยากมี ที่ไม่จำเป็น ต่อการดำรงชีพ ... ::
Bookmark and Share Add to Favorites  
ข้อมูลเพิ่มเติม

รวมบทความธรรมะ

 มีสติ ก่อนเสียสติ สงบก่อนเป็นบ้า
มีสติ ก่อนเสียสติ สงบก่อนเป็นบ้า
 อยู่ตรงกลาง ไม่แบ่งแยก
อยู่ตรงกลาง ไม่แบ่งแยก
 ธรรมที่แท้จริงอยู่ที่จิตเรา
ธรรมที่แท้จริงอยู่ที่จิตเรา
 สุข ทุกข์ เราลิขิตได้
สุข ทุกข์ เราลิขิตได้
 ความสงบเย็นคือสุขที่ต้องการ
ความสงบเย็นคือสุขที่ต้องการ
9 สิ่งมงคลสำหรับชีวิต
9 สิ่งมงคลสำหรับชีวิต
บาปกรรมของการทำแท้ง
บาปกรรมของการทำแท้ง
กินมังสาวิรัตได้บุญและลดโลกร้อน
กินมังสาวิรัตได้บุญและลดโลกร้อน
เรียนรู้กา​รปล่อยวางเพื่​อมองเห็นตน​เองได้อย่า​งชัดเจน
เรียนรู้กา​รปล่อยวางเพื่​อมองเห็นตน​เองได้อย่า​งชัดเจน
Page :  1 2
[ First ]  [<< back ]