:: คติสอนใจและคำคมจากวัดสยามินทร์มังคลาราม >> โกรธคือโง่ โมโหคือบ้า คนมีธรรมะในจิตใจย่อมระงับความโกรธและความโมโหไว้ได้ | วันนี้คุณได้ทำความดีแล้วหรือยัง ? ถ้ายัง...ฝึกทำความดีวันละหนึ่งเรื่อง ในหนึ่งปี คุณจะทำความดีได้สามร้อยกว่าเรื่อง ! | ความสุขที่เกิดจากการสนองตอบกิเลสตัณหา เป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืน...ความสุขที่ยั่งยืนคือ ความสุขที่เกิดจากการที่ เราสามารถ ระงับกิเลสจากความอยากได้อยากมี ที่ไม่จำเป็น ต่อการดำรงชีพ ... ::
Bookmark and Share Add to Favorites  
ข้อมูลเพิ่มเติม

รวมไฟล์เพื่อดาวน์โหลด

ทางวัดได้จัดหา และ แบ่งปันไฟล์เสียง, ภาพ, และเอกสาร เกี่ยวกับบทสวดมนต์และเพลงสวดมนต์เพื่อเป็น

กุศลทานให้แก่ญาติ โยม ทุกท่านที่สนใจนำไปฝึกปฎิบัติ ด้วยตนเอง

เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตและครอบครัวของทุกท่าน ...

ที่รวบรวมไฟล์เพลงและบทสวดมนต์เพื่อเป็นกุศลทาน แบ่งปันแด่ญาติโยมทั้งหลาย

อันประกอบไปด้วย

  • คำสอนพระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ)-สมาทานพระกรรมฐาน : ธรรมะดีๆที่อยากแบ่งปัน
  • บทสวดมนต์ถวายพรพระ
  • บทสวดมนต์ทำวัตรเช้าแปล
  • บทสวดมนต์ทำวัตรเย็นแปล
  • บทสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
  • บทสวดมนต์พระคาถาชินบัญชร
  • บทสวดมนต์ศาสนพิธี
  • ภาพโลโก้ของทางวัด (สำหรับทุกท่านที่ต้องการนำไปใช้ประโยชน์)

”click  Click to download ไฟล์ต่างๆ