:: คติสอนใจและคำคมจากวัดสยามินทร์มังคลาราม >> โกรธคือโง่ โมโหคือบ้า คนมีธรรมะในจิตใจย่อมระงับความโกรธและความโมโหไว้ได้ | วันนี้คุณได้ทำความดีแล้วหรือยัง ? ถ้ายัง...ฝึกทำความดีวันละหนึ่งเรื่อง ในหนึ่งปี คุณจะทำความดีได้สามร้อยกว่าเรื่อง ! | ความสุขที่เกิดจากการสนองตอบกิเลสตัณหา เป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืน...ความสุขที่ยั่งยืนคือ ความสุขที่เกิดจากการที่ เราสามารถ ระงับกิเลสจากความอยากได้อยากมี ที่ไม่จำเป็น ต่อการดำรงชีพ ... ::
Bookmark and Share Add to Favorites  
ข้อมูลเพิ่มเติม

ประวัติวัด

ความเป็นมา  

 สืบเนื่องจากพระมหาวิสุทธิ์(ปัจจุบันเป็นพระราชาคณะที่ พระสุธีญาณวิเทศ) เจ้าอาวาสวัดไทยธรรมาราม ประเทศเบลเยียม  ได้นำพระครูปลัดพงษ์สุธี อุตฺตมวํโส มาร่วมงานบำเพ็ญกุศลครบรอบวันมรณภาพของพระราชรัตนรังษี(หลวงตา) อดีตเจ้าอาวาส วัดพุทธาราม สตอกโฮล์ม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ และมาเยี่ยมญาติโยมที่ลินเชิปปิง โดยเข้าพักที่บ้านคุณลุงLars คุณโยมวิไลวรรณ(ป้าหนู)  มีญาติโยมไปทำบุญถวายภัตตาหารหลายท่าน เช่น  โยมประนอม คุณAnders, โยมสมจิต(จิ๋ม), โยมวันทนา(นิ่ม) และคุณTomas ผู้มีศรัทธาเข้ารับ การอุปสมบทในงานที่วัดพุทธารามในคราวนั้นด้วย, โยมสมควร(เอวัน),โยมสมคิด,โยมนิรมล (เจี้ยบ) ทำให้ได้รู้จักญาติโยมที่ลินเชิปปิง เป็นครั้งแรก  จากนั้นได้รับนิมนต์มาในงานทำบุญ โอกาสต่างๆอีกหลายครั้ง กระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๕๐ หลังจากที่พระครูปลัดพงษ์สุธี ได้ไปช่วยงานผูกพัทธสีมา วัดไทยนอร์เวย์แล้ว ญาติโยมได้ทำหนังสือขออนุญาตนิมนต์  จากวัดไทยธรรมาราม ประเทศเบลเยียม มาจำพรรษาที่ลินเชิปปิง เป็นเวลา ๓ เดือน ยังให้เกิดพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในหลายเมืองใกล้เคียง เช่น มูทอลา นอร์เชิปปิงฯ สามารถรวบรวมปัจจัยมอบให้แก่ตัวแทนญาติโยมเป็นทุนสำรองในการดำเนินการตั้งสมาคมชาวไทยพุทธ ตามความประสงค์ของญาติโยมที่รอคอยโอกาสนี้มานาน

วัดสยามินทร์มังคลาราม

ประจวบกับปี พ.ศ.๒๕๕๐ เป็นปีมหามงคลสมัย เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙  และ ครบรอบ ๑๑๐ ปี การเสด็จเยือนประเทศสวีเดน ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕   แห่งกรุงสยาม จึงตั้งชื่อวัดว่า  วัดสยามินทร์มังคลาราม  เพื่อน้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศล    และเพื่อเป็นมหามงคลแก่พุทธศาสนิกชนชาวไทยอีกโสตหนึ่ง

คณะกรรมการสมาคมชาวไทยพุทธแห่งวัดสยามินทร์มังคลาราม

ชุดที่ ๑  

๑. Johan Wärn (สามีคุณพูนทรัพย์  แสนระลึก) เป็นประธานกรรมการ

๒. คุณนฤมล Andersson เป็นรองประธานกรรมการ

๓. คุณสมจิต Söderlund  เป็นกรรมการเหรัญญิก

๔. คุณนิรมล  คำชาลี เป็นกรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

ชุดที่ ๒ 

๑. พระครูภาวนาวรสิทธิ   อุตฺตมวํโส  เป็นประธานกรรมการ

๒. Anders Kindstrnd เป็นรองประธานฝ่ายอำนวยการ

๓. คุณวันทนา Andersson เป็นรองประธานฝ่ายกิจกรรม

๔. คุณสมจิต Söderlund  เป็นรองประธานที่ปรึกษา

๕. คุณนิรมล  คำชาลี เป็นกรรมการเหรัญญิก

 การจำพรรษาของพระภิกษุ

ปี ๒๕๕๑  พระครูภาวนาวรสิทธิ   อุตฺตมวํโส    จำนวน ๑ รูป

ปี ๒๕๕๒  พระครูภาวนาวรสิทธิ   อุตฺตมวํโส . พระสุนทร  วิสุทฺธิจิตฺโต   รวมจำนวน ๒ รูป

ปี ๒๕๕๓  พระครูภาวนาวรสิทธิ   อุตฺตมวํโส . พระสุนทร  วิสุทฺธิจิตฺโต.,พระอาจารย์ทองใบ จารุวณฺโณ  รวมจำนวน ๒ รูป

ปี ๒๕๕๔ พระครูภาวนาวรสิทธิ   อุตฺตมวํโส . พระสุนทร  วิสุทฺธิจิตฺโต  รวมจำนวน ๒ รูป ( หลวงพ่อทองใบ ไปจำพรรษาที่วัดพุทธคงคาราม คาร์ลสดาด)