:: คติสอนใจและคำคมจากวัดสยามินทร์มังคลาราม >> โกรธคือโง่ โมโหคือบ้า คนมีธรรมะในจิตใจย่อมระงับความโกรธและความโมโหไว้ได้ | วันนี้คุณได้ทำความดีแล้วหรือยัง ? ถ้ายัง...ฝึกทำความดีวันละหนึ่งเรื่อง ในหนึ่งปี คุณจะทำความดีได้สามร้อยกว่าเรื่อง ! | ความสุขที่เกิดจากการสนองตอบกิเลสตัณหา เป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืน...ความสุขที่ยั่งยืนคือ ความสุขที่เกิดจากการที่ เราสามารถ ระงับกิเลสจากความอยากได้อยากมี ที่ไม่จำเป็น ต่อการดำรงชีพ ... ::
Bookmark and Share Add to Favorites  
ข้อมูลเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรมวัดสยามินทร์มังคลาราม

ประจำปี 2555

มกราคม

-

-

กุมภาพันธ์

-

-

มีนาคม

-

-

เมษายน

-

-

พฤษภาคม

-

-

มิถุนายน

วันที่ 9

งานเททองหล่อพระประธานสำหรับตั้งวัดแห่งใหม่ที่วัดศิริพงษาวาส จ.ชัยภูมิ

กรกฎาคม

will be updated