:: คติสอนใจและคำคมจากวัดสยามินทร์มังคลาราม >> โกรธคือโง่ โมโหคือบ้า คนมีธรรมะในจิตใจย่อมระงับความโกรธและความโมโหไว้ได้ | วันนี้คุณได้ทำความดีแล้วหรือยัง ? ถ้ายัง...ฝึกทำความดีวันละหนึ่งเรื่อง ในหนึ่งปี คุณจะทำความดีได้สามร้อยกว่าเรื่อง ! | ความสุขที่เกิดจากการสนองตอบกิเลสตัณหา เป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืน...ความสุขที่ยั่งยืนคือ ความสุขที่เกิดจากการที่ เราสามารถ ระงับกิเลสจากความอยากได้อยากมี ที่ไม่จำเป็น ต่อการดำรงชีพ ... ::
Bookmark and Share Add to Favorites  
ข้อมูลเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรมวัดสยามินทร์มังคลาราม

ประจำปี 2555

มกราคม

-

-

กุมภาพันธ์

-

-

มีนาคม

-

-

เมษายน

-

-

พฤษภาคม

-

-

มิถุนายน

วันที่ 9

งานเททองหล่อพระประธานสำหรับตั้งวัดแห่งใหม่ที่วัดศิริพงษาวาส จ.ชัยภูมิ

กรกฎาคม

will be updated

will be updated

สิงหาคม

will be updated

will be updated

กันยายน

will be updated

will be updated

ตุลาคม

will be updated

will be updated

พฤศจิกายน

will be updated

will be updated

ธันวาคม

will be updated

will be updated