:: คติสอนใจและคำคมจากวัดสยามินทร์มังคลาราม >> โกรธคือโง่ โมโหคือบ้า คนมีธรรมะในจิตใจย่อมระงับความโกรธและความโมโหไว้ได้ | วันนี้คุณได้ทำความดีแล้วหรือยัง ? ถ้ายัง...ฝึกทำความดีวันละหนึ่งเรื่อง ในหนึ่งปี คุณจะทำความดีได้สามร้อยกว่าเรื่อง ! | ความสุขที่เกิดจากการสนองตอบกิเลสตัณหา เป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืน...ความสุขที่ยั่งยืนคือ ความสุขที่เกิดจากการที่ เราสามารถ ระงับกิเลสจากความอยากได้อยากมี ที่ไม่จำเป็น ต่อการดำรงชีพ ... ::
Bookmark and Share Add to Favorites  
ข้อมูลเพิ่มเติม

การเข้าถึงนิพพาน

 

เมื่อพูดถึงนิพพาน บางคนคิดว่าเป็นเรื่องที่สูงเกินกว่าที่ตัวเองจะรู้หรือจะเข้าถึงได้ แต่บางคนกลับคิดว่าตัวเองไปเห็นนิพพานมาแล้วจากการทำสมาธิภาวนา จึงกล่าวได้ว่า คนทั้ง 2 พวกนี้ โง่พอ ๆ กัน เพราะไม่รู้แจ้งพุทธธรรมโดยประการทั้งปวงเช่นเดียวกับคนที่แปลพระไตรปิฎกได้ว่านิพพานคืออะไร มีสภาพเป็นอย่างไร แต่ยังมีอัตตาตัวตนที่ถูกถือมั่นอยู่ในใจว่าฉันรู้เรื่องนิพพานได้ดีอย่างถูกต้อง นี่คือคนธรรมดาที่ยังไม่รู้จักนิพพานนั่นเอง

ถ้าถามว่า นิพพาน คือ อะไร ? ก็ตอบได้ว่า นิพพานไม่คืออะไร ถ้าท่านยังไม่เข้าใจก็ควรหันมาสนใจเรื่องพุทธธรรมและฝึกฝนการปฏิบัติตามแบบฉบับที่ถูกต้องของพระพุทธเจ้าโดยเร็วที่สุด ถ้าไม่โง่งมงายจนเกินไป ท่านก็จะรู้แจ้งว่านิพพานคืออะไรได้อย่างถูกต้อง และเข้าถึงความระงับดับทุกข์ได้ในที่สุด

ถ้าถามว่า ชีวิตคืออะไร ตอบได้ว่า ชีวิตคือกระแสของความไหลเวียนเปลี่ยนแปลงของทุกสรรพสิ่งที่หาความแน่นอนไม่ได้     เพราะกฎแห่งอนิจจตา คือความไม่เที่ยงที่ครอบคลุมทุกสรรพสิ่ง

ในโลกและจักรวาลนี้อยู่ตลอดเวลา ซึ่งมีความทุกข์เป็นธาตุแท้ของชีวิต ในขณะที่ความสุขเป็นเพียงเงาของความทุกข์ที่บรรเทาไอร้อนลงเพียงชั่วขณะหนึ่งเท่านั้น แต่สิ่งที่สรรพสัตว์จะหลีกไม่พ้น

ก็คือความทุกข์ แม้ว่าทุกชีวิตจะดิ้นรนหาความสุขอยู่ตั้งแต่จำความได้ จนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายก็ตาม ส่วนมากจะได้รับความทุกข์มากกว่าความสุข เพราะชีวิตขาดธรรมะหล่อเลี้ยงจิตใจ

 

แสดงความคิดเห็น

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
ความหมายของ ธูป เทียน ดอกไม้ (3839) ..เกิดเป็น เปรต เพราะปากเสีย... (2483) 50 ข้อคิดดีๆ ต่อมุมมองชีวิต (3015)
การภาวนาคืออะไร ? (8013) มรรค 8 (2049) นั่งวิปัสสนา (1521)