:: คติสอนใจและคำคมจากวัดสยามินทร์มังคลาราม >> โกรธคือโง่ โมโหคือบ้า คนมีธรรมะในจิตใจย่อมระงับความโกรธและความโมโหไว้ได้ | วันนี้คุณได้ทำความดีแล้วหรือยัง ? ถ้ายัง...ฝึกทำความดีวันละหนึ่งเรื่อง ในหนึ่งปี คุณจะทำความดีได้สามร้อยกว่าเรื่อง ! | ความสุขที่เกิดจากการสนองตอบกิเลสตัณหา เป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืน...ความสุขที่ยั่งยืนคือ ความสุขที่เกิดจากการที่ เราสามารถ ระงับกิเลสจากความอยากได้อยากมี ที่ไม่จำเป็น ต่อการดำรงชีพ ... ::
Bookmark and Share Add to Favorites  
ข้อมูลเพิ่มเติม

บ้าน....ที่ปลอดภัย

 

การดับทุกข์ให้ดับลงตรงใจที่เป็นทุกข์ เช่นเดียวกับความบริสุทธิ์อยู่ที่ความไม่บริสุทธิ์ ความสะอาดอยู่ที่ความไม่สะอาด

ถ้าเราคิดให้ถูก คิดได้ พลิกนิดเดียว ดับทุกข์ได้ = ปล่อย วาง

ไม่ต้องคิดถึงอดีตที่ผ่านไปแล้ว ไม่ต้องคิดถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงอยู่กับปัจจุบัน เมื่อมีเหตุที่ต้องคิด ให้คิดด้วยสติปัญญา ในอาการสงบเรียกว่า มีสติอยู่กับปัจจุบัน

ถ้าพูดตามจริงแล้ว ชาติหน้ามีจริงก็ผิด ชาติหน้าไม่มีก็ผิดความเป็นจริงแล้ว ก็แล้วแต่เหตุปัจจัย ถ้ายังมีกิเลสตัณหาชาติหน้าก็มีจริง แต่ถ้าละเหตุ หมดกิเลส ชาติหน้าก็ไม่มีจริง

ตามหลักพุทธศาสนา มี 31 ภพ มนุษย์ สัตว์เดรัจฉาน    นรก เปรต อสูรกาย สวรรค์มี 6 ชั้น รูปพรหม 16 ชั้น  อรูปพรหม 4 ชั้น

ไม่ว่าจะเกิดอารมณ์อะไร ให้กำหนดรู้อารมณ์นั้น โดยมีสติรู้ทันปัญญารู้เท่า ว่าสิ่งเหล่านี้มีโทษยึดถือเข้าแล้วเป็นอันตรายทำให้เป็นทุกข์ในภายหลัง เมื่อจิตรู้อย่างนี้แล้วจิตก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นไปเอง

โลกธรรม 8 เกิดขึ้นแล้วดับไป ใจเราไม่ต้องหวั่นไหวคล้อยตามเปรียบเหมือนอยู่ในบ้านที่ปลอดภัย ฝนจะตก +แดดออก + หนาว เราเพียงแต่มองดูความเป็นไปทางหน้าต่าง  โลกธรรมที่เกิดขึ้นกับเราเหมือนธรรมชาติ เหมือนลมฟ้าอากาศควบคุมไม่ได้ ไม่อยู่ในอำนาจเรา ทำได้เพียง พิจารณาให้เห็นความเป็นจริง + ยอมปลดปล่อย ให้เป็นไปตามธรรมชาติเช่นนั้น

 

แสดงความคิดเห็น

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
ความหมายของ ธูป เทียน ดอกไม้ (3856) ..เกิดเป็น เปรต เพราะปากเสีย... (2492) 50 ข้อคิดดีๆ ต่อมุมมองชีวิต (3028)
การภาวนาคืออะไร ? (8022) มรรค 8 (2058) นั่งวิปัสสนา (1530)