:: คติสอนใจและคำคมจากวัดสยามินทร์มังคลาราม >> โกรธคือโง่ โมโหคือบ้า คนมีธรรมะในจิตใจย่อมระงับความโกรธและความโมโหไว้ได้ | วันนี้คุณได้ทำความดีแล้วหรือยัง ? ถ้ายัง...ฝึกทำความดีวันละหนึ่งเรื่อง ในหนึ่งปี คุณจะทำความดีได้สามร้อยกว่าเรื่อง ! | ความสุขที่เกิดจากการสนองตอบกิเลสตัณหา เป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืน...ความสุขที่ยั่งยืนคือ ความสุขที่เกิดจากการที่ เราสามารถ ระงับกิเลสจากความอยากได้อยากมี ที่ไม่จำเป็น ต่อการดำรงชีพ ... ::
Bookmark and Share Add to Favorites  
ข้อมูลเพิ่มเติม

มีสติ มีสุข มีทางออก

 

เราไม่อาจหลีกหนีความทุกข์ได้ แต่เรามีวิธีจะดับทุกข์ด้วยตัวเอง เพียงแต่มีสติอยู่เสมอเท่านั้น ถ้าเราไม่เผลอก็จะมีสติอยู่กับตัวเอง จะสามารถพิจารณาสิ่งต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลและเข้าใจปัญหาก็จะสามารถหาวิธีแก้ไขทำใจเผชิญกับมันได้ การมีสติจะทำให้เรากายใจสงบ รู้จักควบคุมความหวั่นไหวในอารมณ์ทั้งปวงการฝึกสติในชีวิตประจำทำได้ทุกเรื่องทุกเวลา เช่น เวลาเราออกจากบ้านเราต้องมีสติระลึกรู้ว่า เรา ปิดน้ำ ปิดไฟ ปิดแก๊ส  ปิดประตู หรือยัง มิฉะนั้นเมื่อเราไปถึงที่ทำงานแล้วจะกังวลไม่แน่ใจว่าปิดหรือยัง ทำให้ไม่สบายใจต้องกลับไปดูใหม่ เมื่อมีสติทุกสิ่งก็จะกระจ่างชัดเจน ทำให้มีสมาธิไปในตัวด้วย ปัญญาก็จะเกิดขึ้นเป็นลูกโซ่ ท่านก็จะสามารถมองเห็นวิธีการสร้างสรรค์จัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ลุล่วงไปด้วยดี

การฝึกสติ ควรเริ่มจากการ ยืน เดิน นั่ง นอน โดยระลึกรู้ตัวทั่วถึงอยู่ตลอดเวลา จะสามารถควบคุมกายได้ ใจก็จะไม่วอกแวกคิดไปเรื่องอื่นถ้าฝึกบ่อย ๆ เป็นปกติก็จะเป็นความเคยชิน จะไม่เผลอ ไม่ประมาท จะรอบคอบ แยบคาย เรื่องยุ่งเหยิงก็จะหมดไป

ความทุกข์คือปัญหาชีวิต หากจะหนีปัญหาด้วยการตายจากไป ปัญหาก็ยังไม่หมด จึงไม่มีประโยชน์อะไร นับว่าผิดพลาดที่สุด เราควรใช้สติตรึกตรองพิจารณาดูเถิดว่า ทุกปัญหามีทางแก้ไขได้เสมอ มันอยู่ที่ว่าเราจะแก้ไขได้มากน้อยแค่ไหน ถ้าแก้ได้เท่าใดเราก็จงพอใจยอมรับความจริงว่ามันได้แค่นี้แล้วจงหยุดพอจบ ไม่ต้องไปคิดถึงมันอีก

ที่คนเรามักตีโพยตีพายว่าหมดหนทางแล้ว ก็เพราะเราขาดสติปัญญาจึงยังคิดหาทางออกไม่ได้ การฆ่าตัวตายคือ การกระทำของคนอ่อนแอ เพราะเราขลาดกลัวเกินไปที่จะเผชิญหน้ากับปัญหา ไม่กล้าหาญพอที่จะปรึกษากับผู้ที่เคารพนับถือ ที่จริงเราควรจะเล่าเรื่องหารือกับผู้ที่ไว้ใจได้ ก็จะมีทางออกที่ดี

 

แสดงความคิดเห็น

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
ความหมายของ ธูป เทียน ดอกไม้ (3921) ..เกิดเป็น เปรต เพราะปากเสีย... (2532) 50 ข้อคิดดีๆ ต่อมุมมองชีวิต (3064)
การภาวนาคืออะไร ? (8146) มรรค 8 (2112) นั่งวิปัสสนา (1612)