:: คติสอนใจและคำคมจากวัดสยามินทร์มังคลาราม >> โกรธคือโง่ โมโหคือบ้า คนมีธรรมะในจิตใจย่อมระงับความโกรธและความโมโหไว้ได้ | วันนี้คุณได้ทำความดีแล้วหรือยัง ? ถ้ายัง...ฝึกทำความดีวันละหนึ่งเรื่อง ในหนึ่งปี คุณจะทำความดีได้สามร้อยกว่าเรื่อง ! | ความสุขที่เกิดจากการสนองตอบกิเลสตัณหา เป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืน...ความสุขที่ยั่งยืนคือ ความสุขที่เกิดจากการที่ เราสามารถ ระงับกิเลสจากความอยากได้อยากมี ที่ไม่จำเป็น ต่อการดำรงชีพ ... ::
Bookmark and Share Add to Favorites  
ข้อมูลเพิ่มเติม

..เกิดเป็น เปรต เพราะปากเสีย...


สังคมปัจจุบันมีการใส่ร้ายป้ายสีกันมาก

ไม่ว่าจะเป็นผู้แทนของประชาชนก็ตาม

จนทำให้สังคมเกิดความสับสันว่าอะไรคือความจริง ความเท็จ

รวมทั้งผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่มักพูดคำหยาบ

คำส่อเสียด คำเพ้อเจ้อ ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดศีล

เพราะฉะนั้นทุกคนจึงต้องระมัดระวังคำพูดให้มาก

ผู้ไม่สำรวมระวังในการพูด ตายแล้วจะไปเกิดเป็นเปรต

ดังตัวอย่างในครั้งพุทธกาล เรื่องมีอยู่ว่า...

 

ภิกษุประมาณ ๑๒ รูป หลังจากเรียนกรรมฐานกับพระพุทธเจ้าแล้ว

ก็เดินทางไปแสวงหาสถานที่ที่เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรม

ตอนช่วงใกล้จะเข้าพรรษา ได้พากันเดินทางไปถึงป่าแห่งหนึ่ง

ซึ่งน่ารื่นรมย์ และอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านเท่าใดนัก

จึงพากันปักกลดปฏิบัติธรรมอยู่ในป่านั้นหนึ่งคืน

รุ่งเช้าก็ออกไปบิณฑบาตในหมู่บ้าน

 

ช่างหูก ๑๑ คน ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนั้น

เมื่อเห็นพระมาบิณฑบาตในหมู่บ้าน ก็เกิดความปีติยินดี

จึงนิมนต์เข้ามาที่บ้าน แล้วถวายภัตตาหารอันประณีต

และเรียนถามว่า พระคุณเจ้าจะไปที่ไหน

เมื่อบรรดาภิกษุบอกว่ากำลังแสวงหาที่เหมาะๆ สำหรับการปฏิบัติธรรม

พวกช่างหูกจึงได้นิมนต์ภิกษุทั้งหลายให้อยู่จำพรรษาในหมู่บ้าน

และพากันสร้างกระท่อมในป่าถวาย

พวกภิกษุทั้งหมดจึงได้จำพรรษาอยู่ ณ ที่นั้น

 

ในบรรดาช่างหูกเหล่านั้น หัวหน้าช่างหูกได้รับอุปัฏฐากภิกษุ ๒ รูป

ด้วยความยินดียิ่ง ส่วนช่างหูกคนอื่นๆ ได้ อุปัฏฐากภิกษุคนละรูป

ฝ่ายภรรยาหัวหน้าช่างหูก เป็นผู้ไม่มีศรัทธา

ไม่มีความเลื่อมใสในพุทธศาสนา เป็นมิจฉาทิฏฐิ

มีความตระหนี่ ไม่สนใจ ที่จะอุปถัมภ์ภิกษุเลย

ดังนั้น หัวหน้าช่างหูกจึงได้พาน้องสาวของภรรยามาอยู่ด้วย