:: คติสอนใจและคำคมจากวัดสยามินทร์มังคลาราม >> โกรธคือโง่ โมโหคือบ้า คนมีธรรมะในจิตใจย่อมระงับความโกรธและความโมโหไว้ได้ | วันนี้คุณได้ทำความดีแล้วหรือยัง ? ถ้ายัง...ฝึกทำความดีวันละหนึ่งเรื่อง ในหนึ่งปี คุณจะทำความดีได้สามร้อยกว่าเรื่อง ! | ความสุขที่เกิดจากการสนองตอบกิเลสตัณหา เป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืน...ความสุขที่ยั่งยืนคือ ความสุขที่เกิดจากการที่ เราสามารถ ระงับกิเลสจากความอยากได้อยากมี ที่ไม่จำเป็น ต่อการดำรงชีพ ... ::
Bookmark and Share Add to Favorites  
ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ - สอบถาม

ท่านสามารถติดต่อสอบถามกับทางวัดสยามินทร์มังคลารามได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้...

ชื่อ

วัดสยามินทร์มังคลาราม (WAT SIAMMIN MANGKALARAM)

ที่อยู่

 Brånnestadsgatan 16 , 603 70 Norrköping. SWEDEN

มือถือ พระครูภาวนาวรสิทธิ (Comviq)

+46 735 858 877

มือถือพระครูภาวนาวรสิทธิ   (Tele 2)

+46 737 402 188

มือถือพระสุนทร (Comviq)

+46 736 528 580

อีเมล์

watsiammin@gmail.com

เว็บไซต์

www.watsiammin-sweden.com