:: คติสอนใจและคำคมจากวัดสยามินทร์มังคลาราม >> โกรธคือโง่ โมโหคือบ้า คนมีธรรมะในจิตใจย่อมระงับความโกรธและความโมโหไว้ได้ | วันนี้คุณได้ทำความดีแล้วหรือยัง ? ถ้ายัง...ฝึกทำความดีวันละหนึ่งเรื่อง ในหนึ่งปี คุณจะทำความดีได้สามร้อยกว่าเรื่อง ! | ความสุขที่เกิดจากการสนองตอบกิเลสตัณหา เป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืน...ความสุขที่ยั่งยืนคือ ความสุขที่เกิดจากการที่ เราสามารถ ระงับกิเลสจากความอยากได้อยากมี ที่ไม่จำเป็น ต่อการดำรงชีพ ... ::
Bookmark and Share Add to Favorites  
ข้อมูลเพิ่มเติม

การแก้ไขให้เว็บไซค์แสดงผลภาษาไทย

** สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกหน้าเว็บเลยนะค่ะ **

ปัญหานี้เกิดจากชนิดของภาษาที่ตั้งไว้ในตัวหน้าเว็บของท่านค่ะ ดังนั้น การแก้ไขได้ง่ายๆ คือทำตามนี้นะค่ะ

จาก Web browser (i.e. IE, Chome, Safari, or Mozzila)

->  Setting -> Option (or Tool)

-> Encoding -> เลือก “Thai”


ผลลัพธ์จะได้หน้าเว็บไซค์กลับมาแสดงเป็นภาษาไทยดังนี้ค่ะ